image
White paper
Reparatie in de circulaire economie - Europese wetgeving, productontwerp en verdienmodellen

RePAIR in de circulaire economie 

Het ‘Right to Repair’, de op handen zijnde wetgeving over reparatie van consumentenproducten, is een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. Welke impact mogen wij van deze wet verwachten? Op welke manier zal het reparatie stimuleren? En zal meer reparatie daadwerkelijk leiden tot een circulaire economie? Om richting te geven bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen hebben het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability en de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft deze white paper uitgebracht. Hierin staat steeds de vraag centraal: hoe en onder welke voorwaarden kan reparatie bijdragen aan een circulaire economie? Waar liggen kansen en uitdagingen?

Vanuit de rechtswetenschap, industriële ecologie, bedrijfseconomie, design en cultuurhistorie proberen we deze vragen te beantwoorden en kijken we naar de R-ladder, verdienmodellen, consumentengedrag, mogelijkheden en grenzen van productontwerpen, wetgeving, het belang van systeembenaderingen en levenscyclusanalyses en andere zaken. Ook professionals die in de praktijk met reparatie bezig zijn delen hun kennis en ervaring. Een Europarlementariër en deskundigen uit onderwijs, bedrijfsleven en belangenorganisaties vertellen welke vragen zij in de praktijk tegenkomen en wat er volgens hen nodig is. We hopen dat de verhalen u een breed beeld geven en inspireren.

Bekijk ook de Meet-Up over reparatie 

Hoe en onder welke voorwaarden kan reparatie bijdragen aan een circulaire economie?"

repair ifixit
Beeld: iFixit

ifixit

wasmachine

Aan de white paper schreven mee

 • Conny Bakker, hoogleraar Circular and Sustainable Design, TU Delft
 • René Repasi, hoogleraar Public and Private Interests, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Alex Geert Castermans, hoogleraar Privaatrecht, Universiteit Leiden
 • Steve Kennedy, onderzoeker Business Sustainability, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Stefano Cucurachi, onderzoeker Industrial Ecology, Universiteit Leiden
 • Bas Flipsen, docent en onderzoeker Circular Product Architecture Design, TU Delft
 • Ruud Balkenende, hoogleraar Circular Product Design, TU Delft
 • Ruth Mugge, hoogleraar Ontwerp voor Duurzaam Consumentengedrag, TU Delft
 • Marcel den Hollander, Lector Circulaire Maakindustrie, Hogeschool Rotterdam
 • Ellen Loots, docent Culturele Economie en Ondernemerschap, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Willem Lijmbach, R&D-manager Freudenberg Home and Cleaning Solutions
 • Bart van Straten, CEO Van Straten Medical
 • Jan van Os, Innovatie- en Duurzaamheidsmanager ATAG Nederland
 • De Consumentenbond
 • Techniek Nederland