afval
Kunnen we zonder afval wel van het gas af?

Restwarmte vs. recyclen: we moeten kiezen

'Minder afval betekent ook minder restwarmte, het kabinet moet kiezen'

Moeten we stoppen met recyclen om zo de huishoudens van het gas of te krijgen? Onze experts Jan-Henk Welink en Teun Verhagen menen dat deze restwarmte-oplossing niet bijdraagt aan een duurzame samenleving: het is circulair noch CO2 neutraal, dus we moeten hier zo snel mogelijk mee ophouden. 

Lees het artikel

Het lijkt een gouden oplossing: afvalbedrijven die warmte leveren aan huishoudens door de vuilverbranders aan te laten sluiten op het warmtenet. In een aantal gemeenten gebeurt dit al en meer zouden dit kunnen gaan implementeren. Maar de plannen van de Nederlandse overheid lijken elkaar in de weg te liggen, want niet alleen moeten de huishoudens van het gas af, Nederland moet ook in 2050 volledig circulair zijn. 

In het artikel van Nieuwsuur komt Maarten Bakker, hoogleraar recycling aan de TU Delft, aan het woord: "Als we ons als doel stellen dat we zoveel meer willen recyclen, dan heb je veel minder verbrandingsafvalovens nodig. De verwachting is dat we Nederland dan geen twaalf ovens nodig hebben, maar hooguit zes."  Later in het artikel schrijft hij: "Ze [de overheid] moeten op een gegeven moment beslissen wat ze willen: afval verbranden om warmte te produceren zodat huizen van het gas af kunnen of willen ze van het afval af? Het is een van de twee." 

Wat moet het worden: verbanden of recyclen? 

Wij vroegen twee van onze expert wat de Nederlandse overheid zou moeten doen. 

Jan-Henk Welink, onderzoeker aan de TU Delft en coördinator van de Circular Industries Hub zegt hierover:
Jan Henk

Maarten Bakker van de TU Delft slaat hier de spijker op zijn kop. De overheid moet een keuze maken. En met de Urgenda uitspraak is die keuze al gemaakt; verwarm huizen op een CO2-neutrale manier. En daarbij past het verbranden van de plastics in het restafval niet bij. Onnodig gebruik van plastics worden steeds meer voorkomen, en proeven in 2012 hebben al aangetoond dat voorscheiding van plastics  en andere recyclebaar afval uitstekend kan, waarbij een hoeveelheid restafval is bereikt van zelfs 23 kg per persoon per jaar (doelstelling van 100 kg per persoon per jaar ruimschoots gehaald). De methoden zijn er, en voor de gemeente kost het per aansluiting niets meer en bespaart zelfs in vele gevallen geld. De tijd  om de handen uit de mouwen te steken is aangebroken.

 

TeunOok Teun Verhagen, onderzoeker van de Cities Hub spreekt zich duidelijk uit tegen het verbranden van afval: 

"Wat Maarten Bakker in dit artikel zegt, dat is natuurlijk helemaal waar. We hebben zware overcapaciteit bij de vuilverbranders en deze oplossing is niet duurzaam. Ik zou het simpel zeggen: we moeten ermee kappen. Het zorgt ook nog eens voor downcycling van je materialen,  dat lijkt mij niet echt circulair. "

 

Hoe kunnen we van het gas af? En wat betekent het eigenlijk als we circulair moeten worden voor de industrie en voor burgers? Deze onderzoeksvragen staan centraal in onze kennis en innovatiehubs. Lees meer over onze Cities Hub, Circular Industries Hub en de Greenport Hub!