René Kleijn on raw materials at Radio1

ReneKleijn'We gebruiken in Nederland gemiddeld steeds minder grondstoffen als zand, grind, hout en fossiele brandstoffen', citeert radio het CBS. Maar wat betekenen die cijfers echt? En wat is nodig voor een circulaire economie in 2050? René Kleijn, Industrieel Ecoloog aan de Universiteit Leiden en verbonden aan het Centre for Sustainability vertelt erover op Radio1.  
**
On average, in the Netherlands we use less and less raw materials such as sand, gravel, wood and fossil fuels, according to figures from CBS. But what do those numbers really mean? And what is needed for a circular economy in 2050? René Kleijn, Industrial Ecologist at Leiden University and affiliated with the Center for Sustainability talks about it on Radio1. (Dutch) 

Listen to René Kleijn on Radio 1 here