Kenniscafé happy city hub

Kenniscafé van de Happy City Hub

Het verhaal van de Happy City

Happy city hub kennis café

Hoe kunnen we geluk stimuleren en faciliteren in steden? Hoe kunnen we het gevoel van welzijn onder de bewoners verhogen? Met andere woorden: Hoe bouwen we samen met burgers, overheden en bedrijven aan gelukkige(re) steden?

Om deze vraag te beantwoorden zijn studenten van de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden aan de slag gegaan binnen het Happy City Hub van het Centre for Sustainability. Binnen dit hub staan hedendaagse stedelijke vraagstukken – zoals wonen, zorg, mobiliteit, afval en circulariteit en duurzame energie – centraal. De Hub wil hiermee een bijdrage leveren aan de gezamenlijke roadmap van de Metropool Regio Den Haag 2050.

Leidraad voor de studentenprojecten was het ontwerpmodel voor geluk van Pieter de Smet, hoogleraar Design for Experience, verbonden aan de faculteit van Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. De ingrediënten van het welzijn in dit model zijn: het gevoel een fatsoenlijk persoon te zijn, het gevoel dat we er toe doen, plezier en tevredenheid en het gevoel ergens bij te horen.  De studenten hebben deze drie ingrediënten als uitgangspunt gebruikt tijdens hun onderzoek.

Maar om te ontwerpen voor geluk, en we bedoelen hier niet het extatische geluksgevoel maar een algemene tevredenheid, moeten we ook weten wat mensen beweegt. Wat is de intrinsieke motivatie van de stadsbewoners? Lucas Meijs, hoogleraar Volunteering, Civil Society and Businesses, verbonden aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zegt dat het cruciaal is dat mensen in georganiseerd verband doen wat zijzelf leuk, belangrijk en zinvol vinden zodat zij hun autonomie niet verliezen.  De studenten zijn echt de stad ingegaan om hierover met de burgers te praten.

De afstudeerpresentaties

Stella Groenewoud, MSc Stedenbouw van de TU Delft, werkt aan het onderzoek "Van spullen tot steden"'. Zij onderzoekt de natuurlijke ordening van spullen en hoe steden in het ontwerpen van ruimtes hier rekening mee kan houden. Steden kunnen volgens haar met de juiste compositie van spullen een ruimte creëren waar mensen zich vrij voelen om te verblijven en de ruimte actief gebruiken om dingen te doen. 

Emmy van Gennip, presenteerde haar onderzoek "Power to empowerment": een masterscriptie over lokale energie initiatieven. Haar centrale vraag was hoe de lokaal beleid energie initiatieven kan bevorderen die bijdraagt aan de energietranisie van Rotterdam? Haar belangrijkste conclusie is dat dit vooral kan door bottom-up ondersteuning te leveren. Bijvoorbeeld in de vorm van financiële steun, coaching of tijdelijke energiecontracten.

Kathrin Wendt vroeg zich af waarom millenials niet meer recyclen, terwijl zij zich vaak bewust zijn van klimaatverandering en milieuproblemen. Volgens haar onderzoek, is de juiste intentie slechts één van de vier factoren die invloed hebben op het recycling-gedrag van de millenials. Andere factoren zijn: faciliteiten, gewoontes in het verleden en de voldoening van het recycelen (het feel-good-motief). 

Hieronder vindt u de presentaties van de master studenten. 

Attachments
Bekijk de presentatie van Emmy van Gennip
Bekijk de presentatie van Stella van Groenewoud
Bekijk de presentatie van Kathrin Wendt