vergroening landbouw mislukt

Dr. Peter van Bodegom over het vergroeningsbeleid van de EU

Vergroening in de landbouw: wat zijn de uitdagingen en hoe kan het anders?

Peter van BodegomHet vergroenen van de landbouw met EU-landbouwsubsidies is mislukt. De gebieden die de meeste subsidie ontvingen hebben de laagste biodiversiteit. Dit komt omdat de grootste boeren de meeste subsidies ontvingen en over het algemeen beleiden de grootste boeren de meest intensieve landbouw. 

Een belangrijk doel van de subsidies was dat boeren een deel van hun land zouden vrijmaken voor natuur. Bij de implementatie van de maatregelen door de lidstaten zijn de condities voor de subsidies echter erg verwaterd en waren ze niet gekoppeld aan meetbare biodiversiteitsdoelen.

Er is een aantal routes om wel tot biodiversiteitsherstel te komen. Een manier wordt voorgesteld in het Deltaplan biodiversiteit, waarin o.a. natuurbeschermings- en boerenorganisaties samenwerken en waarin maatregelen worden voorgesteld aan de hand van gezamenlijk-vastgestelde prestatie-indicatoren, indicatoren waarvan is aangetoond dat ze werken en die meetbaar zijn. Een andere route is een (circulair) landbouwsysteem waarin natuur en diensten geleverd door de natuur een integraal onderdeel zijn de producten van het agrarisch bedrijf. Te denken vast aan koolstofvastlegging, tegengaan van bodemdaling, stimuleren van recreatie, enzovoort.


Prof. dr. ir. Peter van Bodegom is hoofd van de afdeling Milieubiologie binnen het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden en hoogleraar bij onze Greenport Hub.