Congres: De Delta in een wereld van schaarste

Wat betekent de huidige en toekomstige schaarste aan grondstoffen voor de toekomst van de Zuid-Hollandse Delta? Hoe maken we de omslag van een economie die is gebaseerd op uitputting van grondstoffen naar een duurzame, sociale, circulaire economie?

Op vrijdag 14 april gaan we daarover in gesprek met wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers, tijdens het congres ‘De Delta in een wereld van schaartse.’ Kom luisteren en meepraten en meld nu aan. 

In het congres kijken we 30 jaar vooruit. Hoe komen we dan aan voedsel? Waar en hoe worden producten geproduceerd en gedistribueerd? In wat voor steden leven we? En waarmee moeten we dus vandaag aan de slag? We starten om 12.00 uur met een lunch, het programma begint om 12.45 uur. Locatie: Schouwburgstraat 2, Den Haag. 

Sprekers zijn onder meer Eefje Cuppen (directeur Rathenau Instituut, professor Governance of Sustainability (Universiteit Leiden), Adri Bom (voorzitter glastuinbouw Nederland), Arjan van Timmeren (hoogleraar Environmental Technology & Design (TU Delft)), Laura de Vries (bestuurslid Jonge Klimaatbeweging), Albert Boersen (bestuurslid Hollands Agrarisch Jongerencontact (HAJK) en boer), Wouter Veldhuis (Rijksadviseur fysieke leefomgeving), Derk Loorbach (directeur DRIFT, hoogleraar sociaal-economische transities, faculteit Sociale Wetenschappen (Erasmus Universiteit Rotterdam)), Alexander Wandl (Stedenbouw | Circulariteit voor regeneratieve steden en regio's (TU Delft)), René Kleijn (voorzitter thema Circular Industries LDE Centre for Sustainability, universitair hoofddocent Industriële Ecologie (Universiteit Leiden)), Peter van Bodegom (voorzitter thema Agrifood LDE Centre for Sustainability, hoogleraar Milieubiologie (Universiteit Leiden)).

U kunt zich hier aanmelden

Bekijk het hele programma