Conference on Lifestyle and Health

On November 17th the foundation Student & Food (Student & Voeding) and our Greenport Hub partnered up to organise a conference with the title: SELFManagement: The patient and doctor of the future.

Student & Voeding is founded by medicines student who plead for more attention to food and life style in their curriculum. For the Greenport Hub, health & well being is one of the main research themes. During the event we talked with doctors and scientists about the changing role of doctors in the future.

More about this event in can be found in the press release (in Dutch): 


Artsen en studenten pleiten voor meer aandacht voor leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde staat volop in de belangstelling. Bekende artsen en hoogleraren als Prof. Hanno Pijl, Prof. Liesbeth van Rossum en Prof. Jaap Seidell spreken zich al langere tijd uit over het verband tussen onder andere voeding en beweging enerzijds en de stijging van welvaartsziekten als hart- en vaatziekten, kanker en obesitas anderzijds. Ook een groeiende groep geneeskundestudenten vraagt hier aandacht voor. Zij hebben zich georganiseerd in de landelijke stichting Student & Voeding en pleiten voor het opnemen van leefstijlgeneeskunde in het curriculum. Hierover vond zaterdag 17 november een congres plaats, in de groene omgeving van het Westland, waarbij de deelnemers zich lieten bijpraten over ‘leefstijl als medicijn’.

student en voeding

Het pleidooi van Stichting Student & Voeding wordt onderbouwd met cijfers: Volgens het wereldwijde Centre for Disease Control and Prevention lijdt in onze huidige samenleving de helft van alle volwassenen wereldwijd aan een chronische aandoening die vaak primair of mede het gevolg is van de mate van beweging, voeding of andere leefstijlfactoren. Tegelijkertijd, zijn er steeds meer aanwijzingen dat leefstijlaanpassing een cruciale rol kan spelen in de behandeling en genezing van deze aandoeningen. Een voorbeeld van een leefstijlaanpassing is het programma KeerDiabetes2Om, waarbij uiteindelijk negentig procent van de deelnemers geheel of gedeeltelijk kon stoppen met medicatie en/of gezondere bloedsuikerwaarden vertoonde. Ondanks toenemend wetenschappelijk bewijs voor het effect van leefstijl op de gezondheid is er echter nog weinig aandacht voor dit onderwerp in het huidige geneeskunde-curriculum.

Een arts moet weten wat het effect is van voeding en beweging op welvaartsziekten.

Aangezien kennis de sleutel is tot verandering pleit Stichting Student & Voeding voor meer onderwijs over curatieve leefstijlgeneeskunde in het landelijk Geneeskunde Curriculum. Hiermee willen zij zorgen dat toekomstige artsen de kennis hebben om leefstijlgeneeskunde naast, of soms ook in plaats van, medicatie of ingrijpende invasieve behandelingen, in te zetten in het snel toenemende aantal gevallen van bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en morbide obesitas. De studenten hebben hiervoor zelf al een eerste stap gezet door op eigen initiatief een wetenschappelijk onderbouwde cursus voor hun medestudenten op te zetten: Student Experienced in Lifestyle and Food (SELF). Bestuurslid Marike Klugkist van Student en Voeding: ‘Bij het groeiend aantal welvaartsziektes kan leefstijl-aanpassing een cruciale rol spelen. Maar momenteel weet de gemiddelde arts hier veel te weinig over om het in te kunnen zetten als onderdeel van de behandeling. Dat moet volgens ons veranderen om zo deze epidemie van grotendeels door leefstijl veroorzaakte ziektes een halt toe te roepen.’ Aan de Universiteit van Amsterdam hebben ze al een eerste stap gezet en was het nieuwe keuzevak Voeding gelijk het meest populaire van dit jaar.

Bekende artsen spreken zich uit over de noodzaak van een leefstijlgerichte aanpak : ’Tegenwoordig zijn er vooral multifactoriële ziektes. Medicatie pakt maar één factor aan.’

De op het congres aanwezige medische wetenschappers hadden duidelijke uitspraken over het verband tussen de westerse leefstijl en welvaartsziekten en de noodzakelijke veranderingen in de gezondheidszorg. Zo leerde Prof. Dr. Hanno Pijl de toekomstig artsen dat ‘de huidige gezondheidszorg is ingericht op de unifactoriële ziektes van de 19e eeuw, terwijl er hedendaags vooral multifactoriële ziektes zijn’ en ‘dat met medicatie maar één factor wordt aangepakt en met leefstijlaanpassing bij bepaalde ziektes de oorzaak kan worden aangepakt.’ Ook endocrinoloog Prof. dr. Liesbeth van Rossum vertelde over de noodzaak van een multifactoriële, leefstijlgerichte aanpak. Bij onderzoek naar de oorzaken van obesitas kijkt zij ook naar slaap en stress, aangezien ‘hongerhormonen toenemen bij te weinig slaap’ en ‘kinderen met een verhoogd cortisol (stresshormoon) tien keer meer kans hebben op obesitas’.


‘De patiënt heeft wat betreft advies over voeding het meest vertrouwen in de arts.’

De bekende huisarts Tamara de Weijer, oprichter van Arts en Leefstijl, maakte de toekomstig artsen ervan bewust ‘dat het argument dat er niet genoeg tijd is voor leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer niet klopt. Uit onderzoek blijkt dat 30 seconden hierover spreken al impact heeft. En dat de patiënt wat betreft advies over voeding het meest vertrouwen heeft in de arts’. Zij onderstreepte daarmee het belang van kennis van artsen over leefstijlgeneeskunde.

Het congres vond plaats in het World Horti Center in het Westland, dé plek voor land- en tuinbouwinnovaties en daarmee ook dé plek om lezingen, debatten en interactieve workshops te organiseren over leefstijl en de toekomst van de gezondheidszorg. Gezien de grote belangstelling voor het onderwerp wisten de studenten van Stichting Student & Voeding een groot aantal bekende namen aan zich te binden. Zo verzorgde tv-kok Rudolph van Veen voor alle deelnemers het gezonde ontbijt Morgenstond en sloot Ernst van der Pasch, oud-presentator van het Klokhuis en huisarts, het congres. Naast een aantal grote sprekers werden de studenten in dit congres ook ondersteund door toonaangevende innovatieve partners, zoals het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, Stichting Voeding Leeft, Koppert Cress