Vacature: Programmamanager interdisciplinair onderwijs

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen / Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability zoekt een Programmamanager Interdisciplinair Onderwijs

vacature

Vacature omvang: 1.0 fte

De werkzaamheden 
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van onze interdisciplinaire afstudeerstudio’s. Samen met de communicatie- en kennismanager en de executive director vorm je een team en ondersteun je de activiteiten van het Centre. Het zal hierbij gaan om het mede vorm geven van programma’s voor de afstudeerstudio’s, het opbouwen van relaties met verschillende masterprogramma’s en het identificeren en praktisch vormgeven van meer interdisciplinaire onderwijsmogelijkheden tussen de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Je stemt de aanpak in de afstudeerstudio’s af met de onderwijsdirecteuren van de verschillende master programma’s en helpt hen zo bij de kwaliteitsborging van het afstudeeronderzoek.

Onze afstudeerstudio’s sluiten aan op de master programma’s van de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus. In deze studio’s bieden wij studenten afstudeervragen aan die uit de praktijk komen, die zij vanuit de eigen discipline beantwoorden. De multidisciplinaire samenwerking met stakeholders uit de praktijk biedt studenten (en hun begeleiders) de mogelijkheid om te werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Een goede opzet en begeleiding van deze afstudeerstudio’s gedurende het traject is van belang om deze ambitie en maatschappelijke impact te bereiken. Inhoudelijk sluiten de studio’s aan bij vragen van stakeholders die met de LDE-universiteiten samenwerken in de CfS Innovatiehubs op het gebied van de Greenport, Steden en Industrie. Elke afstudeerstudio heeft een coördinator (een (hoofd)docent of hoogleraar) die de onderzoeksthema’s vaststelt samen met betrokken stakeholders uit de praktijk. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Initieer samenwerkingen met onderwijsdirecteuren van relevante LDE opleidingen, zoals de MSc’s Industrial Ecology (Leiden/TUD), Global business and Sustainability (EUR), Integrated Product Design (TUD), Materials Science and Engineering (TUD), Governance of Sustainability (Leiden), Policy Analysis and Engineering (TUD), etc;
 • Denk in samenwerking met de CfS Innovatiehubs en de potentiele coördinator mee over de opzet van een coherent werk- en onderzoeksprogramma per afstudeerstudio, binnen eerdergenoemde opleidingen geschikt als onderwerp voor MSc theses of vergelijkbaar;
 • Stel een jaarplan op voor de in te richten afstudeerstudio’s;
 • Bewaak de eenheid en kwaliteit van de afstudeerstudio’s, en budget en planning. Onderzoek in samenwerking met de CfS Innovatiehubs de mogelijkheid voor externe financiering van afstudeerateliers;
 • Zorg voor afstemming met betrokken stakeholders en coördinatoren;
 • Zorg voor interne en externe communicatie en profilering van CfS op het gebied van onderwijs (intern: naar wetenschappelijk medewerkers en naar de studenten);
 • Wees de contactpersoon voor het CfS studentenbestuur (6 part time student-assistenten vanuit de 3 universiteiten).

Afhankelijk van kwalificaties en ervaring van de aan te trekken kandidaten kan tot een iets andere taakverdeling worden gekomen met de senior Communicatie en kennismanager, die in dezelfde procedure wordt geworven.

cfs


Profiel

 • Je hebt een academische werk- en denkniveau (eventueel gepromoveerd);
 • Idealiter minimaal 3-5 jaar werkervaring binnen het hoger onderwijs;
 • Ervaring/kennis van onderwijsprogramma’s;
 • Je hebt projectmanagement ervaring in een complexe omgeving;
 • Ervaring met lobbywerk is een pré;
 • Ervaring met externe communicatie is een pré;
 • Je werk planmatig en gestructureerd.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen.  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.790,- en maximaal € 4.402,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 10). Je wordt aangesteld bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.

Diversiteit
Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom speciaal sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je contact opnemen met Esther Philips-Volriet, Coördinator externe samenwerking, email philips@cml.leidenuniv.nl of Arnold Tukker, Wetenschappelijk directeur / hoogleraar Industriële ecologie, email tukker@cml.leidenuniv.nl

Voor meer informatie over de procedure kan je contact opnemen met Sammy Koning, email sollicitaties@cml.leidenuniv.nl

Solliciteren
Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld met een motivatiebrief en cv, kunnen tot uiterlijk 9 juli 2020 per e-mail worden gericht aan Sammy Koning, email sollicitaties@cml.leidenuniv.nl

De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 16 juli 2020 tussen 14:00-17:30 uur en 17 juli tussen 10:00-17:30 uur. Je wordt verzocht beschikbaar te zijn op deze dag.

lde

 

More information
Vacature: Universiteit Leiden