Conference

State of the Art of the Roadmap Next Economy

Start date
End date

Locatie: Delft, www.lijmencultuur.nl

Registreer

Doelstelling
Informeren van bij de RNE aangesloten partijen van de laatste ontwikkelingen rondom de EU, opgestarte projecten en nieuwe initiatieven.  Ook Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability zal een presentatie geven gedurende het programma gedurende de sessie "Circulaire Economie"! Arnold Tukker en Gertjan de Werk zetten uiteen hoe Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability bijdraagt aan de Roadmap Next Economy

Het is de bedoeling om aan te geven welke vorderingen het afgelopen jaar zijn gemaakt. Dus, de “State of the Art van de Roadmap Next Economy”. We maken tijdens dit congres een koppeling naar de diverse projecten en business cases, gericht op financiering door de EIB. Voorafgaand aan het congres maken we videoboodschappen (of skype-gesprek) met Maros Sevkovic en Jeremy Rifkin. Na presentaties over de stand van zaken rondom de vijf transitiepaden, krijgen nieuwe projecten tijdens een ‘marktplaats’ de gelegenheid om hun plannen te pitchen. De pitchers krijgen feedback van de trekkers van de transitiepaden. Het doel van de ‘marktplaats’ is organisaties en business cases vinden die mee kunnen in het EIB-fundingtraject. Daarna lanceren we de nieuwe RNE-portal en roepen op om nieuwe projecten aan te melden bij de RNE. 

We sluiten het congres af met een beschouwing van Yuri van Geest over het verloop van de transitie buiten Europa en de laatste technologische ontwikkelingen. 

Registreer

PS. Heeft u het artikel over ons al gelezen in het digitale magazine van Roadmap Next Economy? Download het magazine en lees op bladzijde 62 wat we doen!

Download het magazine

Attachments